Oferta

W ramach naszych usług wykonujemy:

Roboty ziemne w szerokim zakresie

 • wykopy z wymianą gruntów
 • wykopy pod fundamenty
 • wykopy pod sieci wodociągowe, elektryczne, kanalizacyjne, gazociągowe
 • korytowanie podłoży
 • niwelacje, rekultywacje terenu
 • wykopy oraz montaż szamb, przydomowych oczyszczalni

Kompleksowe roboty melioracyjne

 • rowy melioracyjne
 • odwodnienia i nawodnienia obszarowe
 • systemy ochronne przed spływem powierzchniowym
 • rowy odwodniające przy ciągach komunikacyjnych
 • stawy oczka wodne
 • przebudowy i modernizacje systemów melioracyjnych

Konserwacja rekultywacja terenów zielonych

 • koszenie poboczy skarp i rowów
 • koszenie wałów przeciw powodziowych
 • wycinka drzew i krzewów z rębakowaniem
 • mulczerowanie nieużytków
 • Kompleksowe rozbiórki obiektów budowlanych
 • wyburzenia, rozbiórki
 • kucie elementów betonowych
 • usuwanie fundamentów
 • porządkowanie gruntu po rozbiórce

By dowiedzieć się więcej prosimy o kontakt.

F.H.U. Wiktoria  Kozłowski Dariusz

Mickiewicza 20
14-400 Pasłęk

Tel.: 509 994 497
E-mail: koparki73@wp.pl